Om mig

img-8418.jpg

Jag heter Per-Stefan Idivuoma och kommer från Lannavaara. Jag är uppvuxen i en renskötande familj inom Lainiovuoma sameby och är själv aktiv inom näringen. Jag utbildade mig till slöjdare på Samernas utbildningscentrum mellan åren 2009-2011 och idag kombinerar jag båda näringarna så gott det går. Mitt liv är i mångt och mycket anpassad till livet med renen, den styr samtidigt som den håller mig varm och nere på jorden.

Slöjden har alltid funnits i min närhet, i mitt hem och i min vardag. Under min barndom umgicks jag mycket med min farmor som alltid hade något i händerna, och när jag sedan kom hem gjorde mor min likadant. Det har givetvis präglat mig. 

Jag har en stor inspirationskälla i min farfars slöjd, han var oerhört duktig i sina krafts dagar. Genom att se och känna på hans alster får jag en fingervisning om vart jag själv ska med min slöjd. Jag försöker att inte sväva iväg alltför mycket utan vill hålla mig till det traditionella och det som är kännetecknande för mitt område. Det är en sorts policy som kan vara väldigt vansklig då vi lever i en modern värld där möjligheten att låta sig inspireras av andra är obegränsad.